Sửa Samsung

Sửa Samsung S5 treo logo, mất nguồn, hao pin, lỗi wifi, camera, không nhận sim, 3G, nút nguồn, system restart

Đánh giá bài viết Dịch vụ Sửa Samsung  S5 treo logo, mất nguồn, hao pin, lỗi wifi, camera, không nhận sim, 3G, nút nguồn, system restart nhanh chóng, lấy liền trong ngày, linh kiện sửa chữa chính hãng, bảo hành lâu Giá sửa phần mềm từ : 70k – 150k Phần cứng liên hệ : […]

Sửa Samsung Galaxy Grand Prime G530 treo logo, mất nguồn, hao pin, lỗi wifi, camera, không nhận sim, 3G, nút nguồn, system restart

Đánh giá bài viết Dịch vụ Sửa Samsung G530 treo logo, mất nguồn, hao pin, lỗi wifi, camera, không nhận sim, 3G, nút nguồn, system restart nhanh chóng, lấy liền trong ngày, linh kiện sửa chữa chính hãng, bảo hành lâu Giá sửa phần mềm từ : 70k – 150k Phần cứng liên hệ : […]

Sửa Samsung Note 3 treo logo, mất nguồn, hao pin, lỗi wifi, camera, không nhận sim, 3G, nút nguồn, system restart

Đánh giá bài viết Dịch vụ Sửa Samsung Note 3 treo logo, mất nguồn, hao pin, lỗi wifi, camera, không nhận sim, 3G, nút nguồn, system restart nhanh chóng, lấy liền trong ngày, linh kiện sửa chữa chính hãng, bảo hành lâu Giá sửa phần mềm từ : 70k – 150k Phần cứng liên hệ […]

Sửa Samsung S5 Active treo logo, mất nguồn, hao pin, lỗi wifi, camera, không nhận sim, 3G, nút nguồn, system restart

Đánh giá bài viết Dịch vụ Sửa Samsung  S5 Active treo logo, mất nguồn, hao pin, lỗi wifi, camera, không nhận sim, 3G, nút nguồn, system restart nhanh chóng, lấy liền trong ngày, linh kiện sửa chữa chính hãng, bảo hành lâu Giá sửa phần mềm từ : 70k – 150k Phần cứng liên hệ […]

Sửa Samsung S4 treo logo, mất nguồn, hao pin, lỗi wifi, camera, không nhận sim, 3G, nút nguồn, system restart

Đánh giá bài viết Dịch vụ Sửa Samsung  S4 treo logo, mất nguồn, hao pin, lỗi wifi, camera, không nhận sim, 3G, nút nguồn, system restart nhanh chóng, lấy liền trong ngày, linh kiện sửa chữa chính hãng, bảo hành lâu Giá sửa phần mềm từ : 70k – 150k Phần cứng liên hệ : […]

Sửa Samsung Galaxy J5 treo logo, mất nguồn, hao pin, lỗi wifi, camera, không nhận sim, 3G, nút nguồn, system restart

Đánh giá bài viết Dịch vụ Sửa Samsung  J5 treo logo, mất nguồn, hao pin, lỗi wifi, camera, không nhận sim, 3G, nút nguồn, system restart nhanh chóng, lấy liền trong ngày, linh kiện sửa chữa chính hãng, bảo hành lâu Giá sửa phần mềm từ : 70k – 150k Phần cứng liên hệ : […]

Chúng tôi trên facebook

Đối tác thanh toán

 thanh toán