Bảng giá linh kiện điện thoại Proshop

Bảng giá linh kiện điện thoại Proshop
Đánh giá bài viết

Bảng giá linh kiện SKY

Linh kiện SKY A830 SKY A840 SKY A850 SKY A860 SKY A870 SKY A880 SKY A890 SKY A900 SKY A910 SKY A920
Màn hình 450 600 600 750 590 850 950 900 1200 1300
Cảm ứng 250 x x x x x x x x x
Main Full 450 550 600 750 750 850 900 850 1200 1200
Camera trước 180 120 120 150 180 180 180 180 200 200
Camera sau 100 200 200 200 200 250 250 250 350 350
Cảm biến 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200
Loa trong 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Loa ngoài 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150
Mic 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Cụm nút nguồn 50 50 50 150 150 150 150 150 180 200
Cụm sạc 100 100 150 150 150 150 150 150 200 200
Kính camera 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Nút nguồn 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Benzen 150 150 150 150 150 150 90 90 35 350
Khung sau 90 90 90 150 90 100 100 100 100 150
Nắp lưng 90 90 90 90 90 130 130 130 130 180
Bút x x x x x x 150 x x 150
Anten 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100
Rung 30 30 30 50 30 30 30 30 30 30

 

Chúng tôi trên facebook

Đối tác thanh toán

 thanh toán